Logo - Desilva - sieć hoteli w Polsce
Logo - Desilva - sieć hoteli w Polsce
close

Grupa DeSilva

CSR

Hotele DeSilva od początku powstania pierwszego hotelu sieci, czynnie wspierają i organizują działania na rzecz organizacji charytatywnych jak i akcji społecznych. Wewnętrzny Kodeks Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu DeSilva wykorzystując lokalizację obiektów na terenie całej Polski, koncentruje działa na wpieraniu inicjatyw ważnych dla lokalnych społeczności. Zostawiając dużą autonomiczność w decyzjach poszczególnych obiektów DeSilva, staramy się, aby wspierane działania posiadały wspólny mianownik: szeroko rozumiane wsparcie dzieci i młodzieży z domów dziecka (w tym wejście w dorosłe życie), oraz aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.